Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

2018

I kwartał

2018 I kwartał 2017 I kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 15 385 15 220
Zysk/Strata na działalności operacyjnej -345 31
Zysk/Strata Netto -903 147
EBITDA 612 684

II kwartał

2018 II kwartał 2017 II kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 22 447 18 126
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 2 130 -574
Zysk/Strata Netto 527 -794
EBITDA 3 086 397

III kwartał

2018 III kwartał 2017 III kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 16 335 17 254
Zysk/Strata na działalności operacyjnej -1 434 -213
Zysk/Strata Netto -1 404 -1 002
EBITDA -354 830

IV kwartał

2018 IV kwartał 2017 IV kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 19 347 19 256
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 2 804 -4 281
Zysk/Strata Netto -5 655 -5 112
EBITDA 4 062 -3 293

Wstecz