Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

2022

I kwartał

2022 I kwartał 2021 I kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 20 151 20 151
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 506 534
Zysk/Strata Netto -104 154
EBITDA 1 431 1 415

II kwartał

2022 II kwartał 2021 II kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 33 050 26 365
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 3 466 1 619
Zysk/Strata Netto 2 563 1 162
EBITDA 4 442 2 610

III kwartał

2022 III kwartał 2021 III kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 37 445 33 107
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 7 402 5 829
Zysk/Strata Netto 5 631 5 117
EBITDA 8 335 6 805

 

Wstecz