Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 4/2011

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji spółki Platige Image S.A.
13/12/2011

Zarząd spółki Platige Image S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 13 grudnia 2011 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 1497/2011, na podstawie której postanowił:
1) określić dzień 14 grudnia 2011 roku jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki Platige Image S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, pod warunkiem dokonania najpóźniej w dniu 14 grudnia 2011 roku rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLPTGMG00013”:
a) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii C,
b) 345.000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii D,
c) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii E.
2) notować akcje, o których mowa w pkt.1), na rynku kierowanym zleceniami w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „PLATIGE” i oznaczeniem „PLI”.
Podstawa prawna: § 3 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Sawko – Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu

Wstecz