Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 6/2013

Zawarcie dwóch istotnych umów z Al Rayyan for Media & Marketing Co.
30/04/2013

Zawarcie dwóch istotnych umów z Al Rayyan for Media & Marketing Co.

Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 30 kwietnia 2013 roku zostały zawarte dwie umowy pomiędzy Emitentem i Al Rayyan for Media & Marketing Co. z siedzibą w Doha w Katarze („Al Rayyan”) dotyczące realizacji produkcji w 2013 roku.

Przedmiotem pierwszej umowy jest realizacja przez Emitenta około 33 minutowego filmu dla dzieci wykonanego w technice animacji związanego z Dniem Niepodległości Kataru obchodzonym 18 grudnia. Film animowany nosi roboczy tytuł „Bitwa o Al-Wajbę”.

Druga umowa obejmuje wykonanie około 50 minutowej animacji w technice stereoskopowego 3D na potrzeby sztuki teatralnej przygotowywanej przez Emitenta wspólnie z Al Rayyan, która nosi roboczy tytuł „Fast Rail”. Premiera sztuki również związana jest z obchodami Dnia Niepodległości Kataru.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu umów, ponieważ wartość każdej z umów przekracza wartość 20% kapitału własnego Emitenta (który na koniec 4 kw. 2012 roku wynosił 22,7 mln zł). O zawarciu poprzedniej istotnej umowy z Al Rayyan Zarząd informował w raporcie bieżącym 13/2012 z dnia 16 lipca 2012 r.

Ze względu na zamieszczoną w umowie klauzulę poufności Zarząd Emitenta nie może ujawnić dokładnych wartości kontraktów.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 Jarosław Sawko – Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu

Wstecz