Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 6/2018

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 maja 2018 r. na godz. 10:00
2018-04-25 - 19:19

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Platige Image S.A. (“Spółka”) działając na podstawie art. 395, art. 399 §1 oraz 402§1 – 402§2 Kodeksu spółek handlowych (“KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 30 maja 2018 roku o godzinie 10:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki na terenie fortu Mokotów przy ul. Racławickiej 99, 02-634 Warszawa.

Spółka przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.

Wstecz