Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe – Rachunek zysków i strat

 
 
I kwartał
2023 I – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2022
138 959
9 947
11 857
10 903
7 536
3 877
15 734
DANE KWARTALNE
I kw 2023 I kw 2022
32 711 33 048
-1 580 459
-823 506
-922 316
-1 466 -104
1 416 925
593 1 431
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-III 2023 I-III 2022
32 711 33 048
-1 580 459
-823 506
-922 316
-104 -104
1 416 925
593 1 431

 

II kwartał
2023 II – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2022
138 959
9 947
11 857
10 903
7 536
3 877
15 734
DANE KWARTALNE
II kw 2023 II kw 2022
40 459 33 050
4 065 3 237
4 363 3 466
 3 975 3 455
3 869 2 563
1 478 976
5 841 4 442
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-VI 2023 I-VI 2022
73 169 66 098
2 485 3 697
3 539 3 975
3 053 3 773
2 403 2 460
2 894 1 901
6 433 5 876

 

III kwartał
2023 III – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2022
138 959
9 947
11 857
10 903
7 536
3 877
15 734
DANE KWARTALNE
III kw 2023 III kw 2022
38 447 37 445
3 352 7 368
4 413 7 402
4 001 7 273
2 815 5 631
1 495 933
5 908 8 335
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-IX 2023 I-IX 2022
111 616 103 543
5 837 11 064
7 954 11 375
7 054 11 045
5 218 8 090
4 390 2 834
12 344 14 209

 

IV kwartał
2023 IV – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2022
138 959
9 947
11 857
10 903
7 536
3 877
15 734
DANE KWARTALNE
IV kw 2023 IV kw 2022
32 034 35 416
-5 876 -1 117
-5 224 482
-4 023 -142
-2 827 -554
1 795 1 043
-3 429 1 525
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-XII 2023 I-XII 2022
143 650 138 959
-39 9 947
2 730 11 857
3 031 10 903
2 391 7 448
6 185 3 877
8 915 15 734

 

 
I kwartał
2022 I – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2021
106 455
6 637
8 616
8 123
6 925
3 790
12 406
DANE KWARTALNE
I kw 2022 I kw 2021
33 048 20 151
459 530
506 534
316 306
-104 154
925 881
1 431 1 415
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-III 2022 I-III 2021
33 048 20 151
459 530
506 534
316 306
-104 154
925 881
1 431 1 415

 

II kwartał

 

2022 II – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2021
106 455
6 637
8 616
8 123
6 925
3 790
12 406
DANE KWARTALNE
II kw 2022 II kw 2021
33 050 26 365
3 237 -381
3 466 1 619
3 455 1 850
2 563 1 162
976 991
4 442 2 610
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-VI 2022 I-VI 2021
66 098 46 516
3 697 148
3 975 2 152
3 773 2 155
2 460 1 315
1 901 1 873
5 876 4 025

 

III kwartał

 

2022 III – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2021
106 455
6 637
8 616
8 123
6 925
3 790
12 406
DANE KWARTALNE
III kw 2022 III kw 2021
37 445 33 107
7 368 5 790
7 402 5 829
7 273 5 436
5 631 5 117
933 976
8 335 6 805
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-IX 2022 I-IX 2021
103 543 79 623
11 064 5 938
11 375 7 981
11 045 7 590
8 090 6 432
2 834 2 849
14 209 10 830

 

IV kwartał
2022 IV – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2021
106 455
6 637
8 616
8 123
6 925
3 790
12 406
DANE KWARTALNE
IV kw 2022 IV kw 2021
35 416 26 832
-1 117 699
482 635
-142 533
-642 493
1 043 941
1 525 1 576
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-XII 2022 I-XII 2021
138 959 106 455
9 947 6 637
11 857 8 616
10 903 8 123
7 448 6 925
3 877 3 790
15 734 12 406

 

 
I kwartał
2021 I – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2020
91 154
2 622
5 319
4 051
2 920
3 567
8 886
DANE KWARTALNE
I kw 2021 I kw 2020
20 151 19 382
530 778
534 899
306 605
154 574
881 872
1 415 1 771
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-III 2021 I-III 2020
20 151 19 382
530 778
534 899
306 605
154 574
881 872
1 415 1 771

 

II kwartał
2021 I – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2020
91 154
2 622
5 319
4 051
2 920
3 567
8 886
DANE KWARTALNE
II kw 2021 II kw 2020
26 365 21 364
-381 3 115
1 619 2 938
1 850 2 737
1 162 2 094
991 840
2 610 3 778
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-III 2021 I-III 2020
46 516 40 746
148 3 893
2 152 3 837
2 155 3 342
1 315 2 668
1 873 1 712
4 025 5 549

 

III kwartał
2021 III – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2020
91 154
2 622
5 319
4 051
2 920
3 567
8 886
DANE KWARTALNE
III kw 2021 III kw 2020
33 107 25 864
5 790 -590
5 829 -204
5 436 -340
5 117 -489
976 968
6 805 764
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-IX 2021 I-IX 2020
79 623 66 610
5 938 3 303
7 981 3 633
7 590 3 002
6 432 2 179
2 849 2 680
10 830 6 313

 

IV kwartał
2021 IV – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2020
91 154
2 622
5 319
4 051
2 920
3 567
8 886
DANE KWARTALNE
IV kw 2021 IV kw 2020
26 832 24 544
699 -681
635 1 686
533 1 049
493 741
941 887
1 576 2 573
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-XII 2021 I-XII 2020
106 455 91 154
6 637 2 622
8 616 5 319
8 123 4 051
6 925 2 920
3 790 3 567
12 406 8 886

 

 
I kwartał
2020 I – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2019
90 429
4 855
4 583
3 485
2 916
3 854
8 437
DANE KWARTALNE
I kw 2020 I kw 2019
19 382 19 426
778 694
899 766
605 573
819 450
872 1 141
1 771 1 907
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-III 2020 I-III 2019
19 382 19 426
778 694
899 766
605 573
819 450
872 1 141
1 771 1 907

II kwartał
2020 I – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2019
90 429
4 855
4 583
3 485
2 916
3 854
8 437
DANE KWARTALNE
II kw 2020 II kw 2019
21 364 24 556
3 115 2 937
2 938 3 170
2 737 2 992
2 094 3 021
840 902
3 778 4 072
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-IV 2020 I-IV 2019
40 746 43 982
3 893 3 631
3 837 3 936
3 342 3 564
2 668 3 471
1 712 2 043
5 549 5 979

III kwartał
2020 I – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2019
90 429
4 855
4 583
3 485
2 916
3 854
8 437
DANE KWARTALNE
III kw 2020 III kw 2019
25 864 22 390
-590 1 012
-204 1 143
-340 831
-489 814
968 912
764 2 055
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-IX 2020 I-IX 2019
66 610 66 371
3 303 4 643
3 633 5 079
3 002 4 395
2 179 4 284
2 680 2 955
6 313 8 034

 

IV kwartał
2020 IV – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2020
90 429
4 855
4 583
3 485
2 916
3 854
8 437
DANE KWARTALNE
IV kw 2020 IV kw 2019
24 544 24 058
-681 212
1 686 -496
1 049 -910
741 -1 368
887 899
2 573 403
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-XII 2020 I-XII 2019
91 154 90 429
2 622 4 855
5 319 4 583
4 051 3 485
2 920 2 916
3 567 3 854
8 886 8 437

 

 
I kwartał
2019 I – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2018
73 514
-1 726
-5 041
-7 723
-7 436
4 251
-790
DANE KWARTALNE
I kw 2019 I kw 2018
19 426 15 385
694 -620
766 -345
573 -622
450 -903
1 141 957
1 907 612
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-III 2019 I-III 2018
19 426 15 385
694 -620
766 -345
573 -622
450 -903
1 141 957
1 907 612

II kwartał
2019 II – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2018
73 514
-1 726
-5 041
-7 723
-7 436
4 251
-790
DANE KWARTALNE
II kw 2019 II kw 2018
24 556 22 447
2 937 1 890
3 170 2 130
2 992 132
3 021 527
902 956
4 072 3 086
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-VI 2019 I-VI 2018
43 982 37 832
3 631 1 267
3 936 1 782
3 564 -491
3 471 -377
2 043 1 913
5 979 3 695

III kwartał
2019 III – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2018
73 514
-1 726
-5 041
-7 723
-7 436
4 251
-790

 

DANE KWARTALNE
III kw 2019 III kw 2018
22 390 16 335
1 012 -1 859
1 143 -1 434
831 -1 358
814 -1 404
912 1 080
2 055 -354
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-IX 2019 I-IX 2018
66 371 54 167
4 643 -591
5 079 347
4 395 -1 850
4 284 -1 781
2 955 2 993
8 034 3 340

IV kwartał
2019 IV – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2018
73 514
-1 726
-5 041
-7 723
-7 436
4 251
-790
DANE KWARTALNE
IV kw 2019 IV kw 2018
24 058 19 347
212 -1 136
-496 2 804
-910 1 850
-1 368 -5 655
899 1 258
403 4 062
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-XII 2019 I-XII 2018
90 429 73 514
4 855 -1 726
4 583 -5 041
3 485 -7 723
2 916 -7 436
3 854 4 251
8 437 -790

 
I kwartał
2018 I – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2017
69 857
-1 214
-5 098
-6 331
-6 762
3 717
-1 381
DANE KWARTALNE
I kw 2018 I kw 2017
15 385 15 220
-620 -210
-345 -31
-622 114
-903 147
957 715
612 684
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-III 2018 I-III 2017
15 385 15 220
-620 -210
-345 -31
-622 114
-903 147
957 715
612 684

II kwartał
2018 II – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2017
69 857
-1 214
-5 098
-6 331
-6 762
3 717
-1 381
DANE KWARTALNE
II kw 2018 II kw 2017
22 447 18 126
1 890 -657
2 130 -574
132 -964
527 -794
956 971
3 086 397
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-VI 2018 I-VI 2017
37 832 33 346
1 267 -867
1 782 -605
-491 -850
-377 -647
1 913 1 686
3 695 1 081

III kwartał
2018 III – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2017
69 857
-1 214
-5 098
-6 331
-6 762
3 717
-1 381
DANE KWARTALNE
III kw 2018 III kw 2017
16 335 17 254
-1 859 -303
-1 434 -213
-1 358 -796
-1 404 -1 002
1 080 1 043
-354 830
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-IX 2018 I-IX 2017
54 167 50 600
-591 -1 170
347 -818
-1 850 -1 646
-1 781 -1 649
2 993 2 729
3 340 1 911

IV kwartał
2018 IV – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2017
69 857
-1 214
-5 098
-6 331
-6 762
3 717
-1 381
DANE KWARTALNE
IV kw 2018 IV kw 2017
19 347 19 256
-1 136 -45
2 804 -4 281
1 850 -4 684
-5 655 -5 112
1 258 988
4 062 -3 293
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-XII 2018 I-XII 2017
73 514 69 857
-1 726 -1 214
-5 041 -5 098
-7 723 -6 331
-7 436 -6 762
4 251 3 717
-790 -1 381

 
I kwartał
2017 I – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2016
89 007
4 470
3 684
2 222
1 152
3 287
6 971
DANE KWARTALNE
I kw 2017 I kw 2016
18 127 18 775
694 109
873 154
1 009 23
870 -286
715 757
1588 912
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-III 2017 I-III 2016
18 127 18 775
694 109
873 154
1 009 23
870 -286
715 757
1588 912

II kwartał
2017 II – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2016
89 007
4 470
3 684
2 222
1 152
3 287
6 971
DANE KWARTALNE
II kw 2017 II kw 2016
18 126 26 033
-657 3 322
-574 3 336
-964 2 681
-794 2 391
971 826
397 4 162
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-VI 2017 I-VI 2016
33 346 44 808
-867 3 430
-605 3 489
-850 2 702
-647 2 103
1 686 1 583
1 081 5 072

III kwartał
2017 III – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2016
89 007
4 470
3 684
2 222
1 152
3 287
6 971
DANE KWARTALNE
III kw 2017 III kw 2016
17 254 19 456
-303 309
-213 501
-796 390
-1 002 -24
1 043 727
830 1 228
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-IX 2017 I-IX 2016
50 600 64 264
-1 170 3 738
-818 3 989
-1 646 3 090
-1 649 2 077
2 729 2 310
1 911 6 299

IV kwartał
2017 IV – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2016
89 007
4 470
3 684
2 222
1 152
3 287
6 971
DANE KWARTALNE
IV kw 2017 IV kw 2016
19 256 24 743
-45 732
-4 281 -307
-4 684 -869
-5 112 -925
988 977
-3 293 670
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-XII 2017 I-XII 2016
69 857 89 007
-1 214 4 470
-5 098 3 684
-6 331 2 222
-6 762 1 152
3 717 3 287
-1 381 6 971

 
I kwartał
2016 I – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2015
69 938
3 452
3 158
2 408
1 663
2 597
5 755
DANE KWARTALNE
I kw 2016 I kw 2015
18 775 13 233
109 378
154 513
23 771
-286 514
651 525
912 1085
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-III 2016 I-III 2015
18 775 13 233
109 378
154 513
23 771
-286 514
651 525
912 1085

II kwartał
2016 II – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2015
69 938
3 452
3 158
2 408
1 663
2 597
5 755
DANE KWARTALNE
II kw 2016 II kw 2015
26 033 21 902
3 322 3 231
3 336 2 784
2 681 1 904
2 391 1 187
826 559
4 162 3 343
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-VI 2016 I-VI 2015
44 808 35 135
3 430 3 608
3 489 3 297
2 702 2 675
2 103 1 701
1 583 1 131
5 072 4 422

III kwartał
2016 III – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2015
69 938
3 452
3 158
2 408
1 663
2 597
5 755
DANE KWARTALNE
III kw 2016 III kw 2015
19 456 17 363
309 769
501 775
390 619
-24 439
727 595
1228 1 372
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-IX 2016 I-IX 2015
64 264 52 498
3 738 4 378
3 989 4 073
3 090 3 295
2 077 2 141
2 310 1 726
6299 5 799

IV kwartał
2016 III – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2015
69 938
3 452
3 158
2 408
1 663
2 597
5 755
DANE KWARTALNE
IV kw 2016 IV kw 2015
17 415
– 832
– 809
– 793
– 451
872
62
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-XII 2016 I-XII 2015
89 007 69 938
4 470 3 452
3 684 3 158
2 222 2 408
1 152 1 663
3 287 2 597
6 971 5 755

 
I kwartał
2015 I – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2014
56 627
2 371
2 142
1 383
595
2 640
4 782
DANE KWARTALNE
I kw 2015 I kw 2014
13 233 12 309
378 -60
513 -44
771 -134
514 -179
572 705
1085 661
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-III 2015 I-III 2014
13 233 12 309
378 -60
513 -44
771 -134
514 -179
572 705
1085 661

II kwartał
2015 II – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2014
56 627
2 371
2 142
1 383
595
2 640
4 782
DANE KWARTALNE
II kw 2015 II kw 2014
21 902 15 017
3 231 775
2 784 796
1 904 655
1 187 530
559 661
3 343 1457
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-VI 2015 I-VI 2014
35 135 27 326
3 608 715
3 297 752
2 675 521
1 701 350
1 131  1 366
4 428 2118

III kwartał
2015 III – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2014
56 627
2 371
2 142
1 383
595
2 640
4 782
DANE KWARTALNE
III kw 2015 III kw 2014
17 363 12 610
771 -531
777 -519
621 -617
440 -620
532 578
1 372 97
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-IX 2015 I-IX 2014
52 498 39 936
4 378 184
4 073 232
3 295 -96
2 141 -270
1 564 1 871
5 799 2 215

IV kwartał
2015 IV- WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2014
56 627
2 371
2 142
1 383
595
2 640
4 782
DANE KWARTALNE
IV kw 2015 IV kw 2014
17 415 16 691
– 832 2 187
– 809 1 910
– 793 1 479
– 451 865
872 657
62 2 567
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-XII 2015 I-XII 2014
69 913 56 627
3 546 2 371
3 264 2 142
2 502 1 383
 690 595
2 598 2 640
5 862 4 782

 
I kwartał
2014 I – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
 31.12.2013
54 350
1 888
2 165
1 004
27
3 096
5 261
DANE KWARTALNE
I kw 2014 I kw 2013
12 309 11 736
-60 -817
-44 -846
-134 -867
-179 -952
705 775
661 -71
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-III 2014 I-III 2013
12 309 11 736
-60 -817
-44 -846
-134 -867
-179 -952
705 775
661 -71

II kwartał
2014 II – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2013
54 350
1 888
2 165
1 004
27
3 096
5 261
DANE KWARTALNE
II kw 2014 II kw 2013
15 017 13 408
775 1 453
796 1 499
655 1 023
530 686
661 812
1 457 2 311
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-VI 2014 I-VI 2013
27 326 25 145
715 636
752 653
521 157
350 -266
1 366 1 587
2 118 2 240

III kwartał
2014 III – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2013
54 350
1 888
2 165
1 004
27
3 096
5 261
DANE KWARTALNE
III kw 2014 III kw 2013
12 610 11 994
-531 -851
-519 -1 022
-617 -1 129
-620 -1 010
578 689
97 -257
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-IX 2014 I-IX 2013
39 936 37 139
184 -214
232 -369
-96 -972
-270 -1 276
1 871 2 065
2 215 1 982

IV kwartał
2014 IV- WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE
31.12.2013
54 350
1 888
2 165
1 004
27
3 096
5 261
DANE KWARTALNE
IV kw 2014 IV kw 2013
16 382 17 215
2 333 2 307
1 955 2 677
1 565 2 119
903 1 293
657 744
2 612 3 421
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-XII 2014 I-XII 2013
56 318 54 353
2 417 2 092
2 187 2 308
1 469 1 146
633 17
2 640 3 096
4 827 5 404

 
I kwartał
2013 I – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE 2012
45 320
4 899
5 354
6 950
4 992
2 737
8 091
DANE KWARTALNE
I kw 2013 I kw 2012
11 736 9 945
-817 1 262
-846 1 446
-866 1 763
-952 1 232
-775 622
-70 2 068
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-III 2013 I-III 2012
11 736 9 945
-817 1 262
-846 1 446
-866 1 763
-952 1 232
-775 622
-70 2 068

II kwartał
2013 II – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE 2012
45 320
4 899
5 354
6 950
4 992
2 737
8 091
DANE KWARTALNE
II kw 2013 II kw 2012
13 408 9 503
1 453 273
1 499 272
1 023 154
686 106
812 662
2 311 934
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-VI 2013 I-VI 2012
25 145 19 448
636 1 534
653 1 718
157 1 917
-266 1 338
1 587 1 284
2 240 3 002

III kwartał
2013 III – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE 2012
45 320
4 899
5 354
6 950
4 992
2 737
8 091
DANE KWARTALNE
III kw 2013 III kw 2012
11 994 13 040
-939 2 687
-1 110 2 977
-1 216 4 908
-959 3 791
771 642
-339 3 619
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-IX 2013 I-IX 2012
37 139 32 488
-214 4 221
-369 4 694
-972 6 824
-1 276 5 130
2 351 1 926
1 982 6 620

IV kwartał
2013 IV – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE 2012
45 320
4 899
5 354
6 950
4 992
2 737
8 091
DANE KWARTALNE
IV kw 2013 IV kw 2012
17 215 12 832
2 307 677
2 677 659
2 119 126
1 293 -138
744 811
3 421 1 470
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-XII 2013 I-XII 2012
54 353 45 320
2 092 4 900
2 308 5 355
1 146 6 951
17 4 992
3 096 2 737
5 404 8 092

 
I kwartał
2012 I – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE 2011
34 172,4
2 635,5
2 615,6
1 379,7
923,8
2 360,6
4 976,2
DANE KWARTALNE
I kw 2012 I kw 2011
 9 945  7 248
 1 262  574
 1 446  635
 1 763  548
 1 232  444
 622  754
 2 068  1 389
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-III 2012 I-III 2011
 9 945  7 248
 1 262  574
 1 446  635
 1 763  548
 1 232  444
 622  754
 2 068  1 389

II kwartał
2012 II – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE 2011
34 172,4
2 635,5
2 615,6
1 379,7
923,8
2 360,6
4 976,2
DANE KWARTALNE
II kw 2012 II kw 2011
 9 503  7 349
 273  – 675
 272  – 673
 154  – 758
 106  – 654
 662  845
 934  172
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-VI 2012 I-VI 2011
 19 448  14 598
 1 534  -101
 1 718  – 38
 1 917  – 210
 1 338  – 210
 1 284  1 599
 3 002  1 561

III kwartał
2012 III – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE 2011
34 172,4
2 635,5
2 615,6
1 379,7
923,8
2 360,6
4 976,2
DANE KWARTALNE
III kw 2012 III kw 2011
 13 040,4  9 558,1
 2 687,4  1 723,9
 2 977,0  1 950,6
 4 907,8  701,6
 3 791,2  145,1
 642,0  813,6
 3 619,0  2 764,2
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-IX 2012 I-IX 2011
 32 488,1  24 155,7
 4 221,6  1 623,3
 4 694,6  1 912,9
 6 824,4  491,1
 5 129,5  -65,4
 1 926,0  2 412,8
 6 620,6  4 325,6

IV kwartał
2012 IV – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE 2011
34 172,4
2 635,5
2 615,6
1 379,7
923,8
2 360,6
4 976,2
DANE KWARTALNE
IV kw 2012 IV kw 2011
 12 831,77  10 016,74
 671,61  823,05
 600,34  265,26
 120,11  138,09
-133,20  358,46
 809,59  813,62
 1 409,94  1 054,65
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-XII 2012 I-XII 2011
45 319,90  34 172,40
 4 893,18  2 635,57
 5 294,90  2 615,65
 6 944,51  1 379,82
 4 996,35  923,81
 2 735,63  2 360,57
 8 030,53  4 976,22

 
IV kwartał
2011 IV – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE 2010
29 410,6
3 462,6
3 562,9
3 092,4
2 437,3
2 878,2
6 441,1
DANE KWARTALNE
IV kw 2011 IV kw 2010
 10017,0  11449,0
 823,0  2831,0
 265,0  2 763,0
 138,0  2 507,0
 358,0  1 963,0
 789,0  716,0
 1 055,0  3 479,0
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-XII 2011 I-XII 2010
 34 172,00  29 411,00
 2 446,00  3 462,00
 2 178,00  3 563,00
 629,00  3 092,00
 293,00  2 437,00
 3 202,00  2 878,00
 5 380,00  6 441,00

 

Wybrane skonsolidowane dane z bilansu

 
 
I kwartał
2023 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2022
36 954
27 212
7 354
2 919
26 300

 

I KWARTAŁ 2023
31.03.2023 31.03.2022
31 400 31 286
23 243 20 012
5 347 7 366
4 167 4 220
26 034 27 746

 

II kwartał
2023 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2022
36 954
27 212
7 354
2 919
26 300

 

II KWARTAŁ 2023
30.06.2023 30.06.2022
35 189 32 006
26 441 23 125
4 469 5 833
3 702 4 429
27 078 23 928

 

III kwartał
2023 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2022
36 954
27 212
7 354
2 919
26 300

 

III KWARTAŁ 2023
30.09.2023 30.09.2022
38 108 37 775
19 279 17 709
4 326 8 649
4 486 3 461
23 280 20 089

 

IV kwartał
2023 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2022
36 954
27 212
7 354
2 919
26 300

 

IV KWARTAŁ 2023
31.12.2023 31.12.2022
35 290 36 869
29 737 27 212
3 042 7 354
6 431 2 919
31 556 26 475

 

 
I kwartał
2022 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2021
30 0942
19 801
6 025
4 237
20 259

 

I KWARTAŁ 2022
31.03.2022 31.03.2021
31 286 16 477
20 012 16 810
7 366 3 006
4 220 7 655
27 746 21 102

 

II kwartał
2022 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2021
30 0942
19 801
6 025
4 237
20 259

 

I KWARTAŁ 2022
30.06.2022 30.06.2021
32 006 23 844
23 125 15 247
5 833 3 357
4 429 5 975
23 928 18 695

 

III kwartał
2022 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2021
30 0942
19 801
6 025
4 237
20 259

 

III KWARTAŁ 2022
30.09.2022 30.09.2021
37 775 29 716
17 709 23 923
8 649 4 174
3 461 5 298
20 089 21 574

 

IV kwartał
2022 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2021
30 0942
19 801
6 025
4 237
20 259

 

IV KWARTAŁ 2022
31.12.2022 31.12.2021
36 869 30 942
27 212 19 801
7 354 6 025
2 919 4 237
26 475 20 259

 

 
I kwartał
2021 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2020
16 058
14 310
3 879
7 965
19 236

 

I KWARTAŁ 2021
31.03.2021 31.03.2020
16 477 13 011
16 810 12 173
3 006 4 075
7 655 5 764
21 102 22 183

 

II kwartał
2021 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2020
16 058
14 310
3 879
7 965
19 236

 

II KWARTAŁ 2021
30.06.2021 30.06.2020
23 844 15 350
15 247 12 560
3 357 3 564
5 975 7 495
18 695 19 435

 

III kwartał
2021 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2020
16 058
14 310
3 879
7 965
19 236

 

III KWARTAŁ 2021
30.09.2021 30.09.2020
29 716 15 110
23 923 15 105
4 174 3 420
5 298 9 486
21 574 22 544

 

IV kwartał
2021 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2020
16 058
14 310
3 879
7 965
19 236

 

IV KWARTAŁ 2021
31.12.2021 31.12.2020
30 942 16 058
19 801 14 304
6 025 3 879
4 237 7 965
20 259 19 236

 

 
I kwartał
2020 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2019
11 982
12 947
2 547
421
24 285

 

I KWARTAŁ 2020
31.03.2020 31.03.2019
13 011 8 795
2
12 173 11 762
4 075 1 661
5 764 3 004
22 183 23 649

II kwartał
2020 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2019
11 982
12 947
2 547
421
24 285

 

II KWARTAŁ 2020
30.06.2020 30.06.2019
15 350 11 806
2
12 560 12 870
3 564 1 099
7 495 2 216
19 435 23 600

III kwartał
2020 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2019
11 982
12 947
2 547
421
24 285

 

III KWARTAŁ 2020
30.09.2020 30.09.2019
15 110 12 619
2
15 105 18 114
3 420 1 247
9 486 1 645
22 544 25 982

IV kwartał
2020 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2019
12 178
12 947
2 547
421
24 285

 

IV KWARTAŁ 2020
31.12.2020 31.12.2019
16 058 12 178
14 310 12 947
3 879 2 547
7 965 421
19 236 24 285

 
I kwartał
2019 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2018
8 345
2
11 982
1 053
3 803
27 400

 

I KWARTAŁ 2019
31.03.2019 31.03.2018
8 795 14 979
2 2
11 762 13 029
1 661 696
3 004 4 449
23 649 23 741

II kwartał
2019 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2017
8 345
2
11 982
1 053
3 803
27 400

 

II KWARTAŁ 2019
30.06.2019 30.06.2018
11 806 15 384
2 2
12 870 17 876
1 099 256
2 216 5 191
23 600 27 617

III kwartał
2019 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2018
8 345
2
11 982
1 053
3 803
27 400

 

III KWARTAŁ 2019
30.09.2019 30.09.2018
12 619 13 981
2 2
18 114 10 388
1 247 732
1 645 4 787
25 982 24 262

IV kwartał
2019 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2018
8 345
2
11 982
1 053
3 803
27 400

 

IV KWARTAŁ 2019
31.12.2019 31.12.2018
11 982 8 345
2
12 947 11 982
2 547 1 053
421 3 803
24 285 27 400

 
I kwartał
2018 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2017
15 882
2
13 037
990
5 147
19 481

 

I KWARTAŁ 2018
31.03.2018 31.03.2017
14 979 24 007
2 2
13 029 17 223
696 1 108
4 449 6 410
23 741 18 216

II kwartał
2018 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2017
15 882
2
13 037
990
5 147
19 481

 

II KWARTAŁ 2018
30.06.2018 30.06.2017
15 384 21 641
2 2
17 876 18 167
256 1 151
5 191 6 739
27 617 19 163

III kwartał
2018 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2017
15 882
2
13 037
990
5 147
19 481

 

III KWARTAŁ 2018
30.09.2018 30.09.2017
13 981 20 727
2 2
10 388 14 524
732 699
4 787 6 195
24 262 19 892

IV kwartał
2018 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2017
15 882
2
13 037
990
5 147
19 481

 

IV KWARTAŁ 2018
31.12.2018 31.12.2017
8 345 15 882
2 2
11 982 13 037
1 053 990
3 803 5 147
27 400 19 481

 
I kwartał
2017 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2016
25 684
2
13 649
1 637
7 243
17 221

 

I KWARTAŁ 2017
31.03.2017 31.03.2016
27 024 24 011
2 2
17 256 14 837
1 568
6 410 7 537
18 069 14 662

II kwartał
2017 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2016
25 684
2
13 649
1 637
7 243
17 221

 

II KWARTAŁ 2017
30.06.2017 30.06.2016
21 641 26 400
2 17
18 167 13 052
1 151 2 326
6 739 7 188
19 163 16 134

III kwartał
2017 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2016
25 684
2
13 649
1 637
7 243
17 221

 

II KWARTAŁ 2017
30.09.2017 30.09.2016
20 727 26 350
2 2
14 524 13 801
699 2 189
6 195 7 291
19 892 19 852

IV kwartał
2017 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2016
25 684
2
13 649
1 637
7 243
17 221

 

IV KWARTAŁ 2017
31.12.2017 31.12.2016
15 882 25 684
2 2
13 037 13 649
990 1 637
5 147 7 243
19 481 17 221

 
I kwartał
2016 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2015
24 300
2
13 339
1 854
6 773
12 687

 

I KWARTAŁ 2016
31.03.2016 31.03.2015
24 011 23 138
2 2
14 837 6 928
1 568 3 765
7 537 7 138
14 662 9 718

II kwartał
2016 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2015
24 300
2
13 339
1 854
6 773
12 687

 

II KWARTAŁ 2016
30.06.2016 30.06.2015
26 400 24 346
17 2
13 052 13 769
2 326 2 602
7 188 6 967
16 134 11 186

III kwartał
2016 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2015
24 300
2
13 339
1 854
6 773
12 687

 

III KWARTAŁ 2016
30.09.2016 30.09.2015
26 350 24 783
2 2
13 801 10 515
3 364
7 291 6 683
19 852 9 566

IV kwartał
2016 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2015
24 300
2
13 339
1 854
6 773
12 687

 

III KWARTAŁ 2016
31.12.2016 31.12.2015
24 300
2
13 339
1 854
6 773
12 687

 
I kwartał
2015 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2014
22 708
2
10 249
3 364
7 800
9 910

 

I KWARTAŁ 2015
31.03.2015 31.03.2014
23 138 22 687
2 2
6 928 6 741
3 364 1 052
7 138 8 691
9 718 7 371

II kwartał
2015 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2014
22 708
2
10 249
3 364
7 800
9 910

 

II KWARTAŁ 2015
30.06.2015 30.06.2014
24 346 22 964
2 2
13 769 9 123
1 940 1 153
6 967 8 347
11 186 8 677

III kwartał
2015 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2014
22 708
2
10 249
3 364
7 800
9 910

 

III KWARTAŁ 2015
30.09.2015 30.09.2014
24 784 22 292
2 2
10 515 9 999
3 364 1 052
6 683 8 024
9 565 10 184

IV kwartał
2015 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2014
22 735
2
10 249
3 365
7 800
9 910

 

IVKWARTAŁ 2015
31.12.2015 31.12.2014
24 235 22 708
2 2
13 375 10 249
1 865 3 365
6 773 7 800
12 756 9 910

 
I kwartał
2014 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2013
22 735
13
6 810
1 052
6 762
7 793

 

I KWARTAŁ 2014
31.03.2014 31.03.2013
22 687 22 177
2 47
6 741 8 145
937 3 684
8 691 7 169
7 371 7 121

II kwartał
2014 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2013
22 735
13
6 810
1 052
6 762
7 793

 

II KWARTAŁ 2014
30.06.2014 30.06.2013
22 964 22 910
2
9 123 9 689
1 506 1 882
8 347 7 396
8 667 6 201

III kwartał
2014 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2013
22 735
13
6 810
1 052
6 762
7 793

 

III KWARTAŁ 2014
30.09.2014 30.09.2013
22 292 21 371
2 13
9 999 11 233
1 680 2 494
8 024 7 090
10 184 9 676

IV kwartał
2014 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2013
22 735
13
6 810
1 052
6 762
7 793

 

IV KWARTAŁ 2014
31.12.2014 31.12.2013
22 815 22 913
2 13
10 240 6 946
3 355 1 052
7 800 6 762
9 757 7 854

 
I kwartał
2013 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2012
22 734
34
7 911
5 026
7 504
5 554

 

I KWARTAŁ 2013
31.03.2013 31.03.2012
22 335 18 400
48 0
8 146 9 128
3 684 5 107
7 169 8 636
6 964 5 348

II kwartał
2013 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2012
22 734
34
7 911
5 026
7 504
5 554

 

I KWARTAŁ 2013
30.06.2013 30.06.2012
22 910 18 681
48 33
9 689 9 270
1 882 3 585
7 396 8 670
6 201 3 956

III kwartał
2013 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2012
22 734
34
7 911
5 026
7 504
5 554

 

III KWARTAŁ 2013
30.09.2013 30.09.2012
21 372 22 078
13 35
11 233 7 170
2 507 8 602
7 090 8 079
9 676 5 007

IV kwartał
2013 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2012
22 734
34
7 911
5 026
7 504
5 554

 

IV KWARTAŁ 2013
31.12.2013 31.12.2012
22 913 22 734
13 34
6 946 7 911
1 052 5 026
6 762 7 504
7 854 5 554

 
I kwartał
2012 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2011
16 979
0
6 914
7 743
9 677
5 054

 

I KWARTAŁ 2012
31.03.2012 31.03.2011
18 400 11 767
0 0
9 128 6 416
5 107 3 700
8 636 611
5 348 2 018

 

II kwartał
2012 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2011
16 979
0
6 914
7 743
9 677
5 054

 

II KWARTAŁ 2012
30.06.2012 30.06.2011
18 681 11 066
33 0
9 270 7 006
3 585 2 369
8 670 611
3 956 2 479

 

III kwartał
2012 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2011
16 979
0
6 914
7 743
9 677
5 054

 

III KWARTAŁ 2012
30.09.2012 30.09.2011
22 077,3 11 211,0
34,6 0
7 169,9 8 898,8
8 602,2 833,0
8 079,2 9 898,3
5 006,4 5 048,9

 

IV kwartał
2012 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2011
16 979
0
6 914
7 743
9 677
5 054

 

IV KWARTAŁ 2012
31.12.2012 31.12.2011
22 738,99 16 978,72
33,71 0
8 027,24 6 912,29
4 947,98 7 743,28
7 504,09 9 677,27
5 580,93 5 054,01

 

 
IV kwartał
2011 WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Kapitał własny
Należności długoterminowe
Należności krótkoterminowe
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Zobowiązania długoterminowe
Zobowiązania krótkoterminowe
DANE ROCZNE
31.12.2010
16 348
0
6 914
7 743
9 677
5 054

 

IV KWARTAŁ 2011
31.12.2011 31.12.2010
16 348 11 963
0 0
6 914 8 689
7 743 3 405
9 677 611
5 054 4 510

 

 

DANE FINANSOWE

Spółka nie publikuje prognoz finansowych

 

I kwartał

2023 I kwartał 2022 I kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 32 711 33 048
Zysk/Strata na działalności operacyjnej -823 506
Zysk/Strata Netto -1 466 -104
EBITDA 593 1 431

II kwartał

2023 II kwartał 2022 II kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 40 459 33 050
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 4 363 3 466
Zysk/Strata Netto 3 869 2 563
EBITDA 5 841 4 442

III kwartał

2023 III kwartał 2022 III kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 38 447 37 445
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 4 413 7 402
Zysk/Strata Netto 2 815 5 631
EBITDA 5 908 8 335

IV kwartał

2023 IV kwartał 2022 IV kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 32 034 35 416
Zysk/Strata na działalności operacyjnej -5 224 482
Zysk/Strata Netto -2 827 -554
EBITDA -3 429 1 525

 

I kwartał

2022 I kwartał 2021 I kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 20 151 20 151
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 506 534
Zysk/Strata Netto -104 154
EBITDA 1 431 1 415

II kwartał

2022 II kwartał 2021 II kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 33 050 26 365
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 3 466 1 619
Zysk/Strata Netto 2 563 1 162
EBITDA 4 442 2 610

III kwartał

2022 III kwartał 2021 III kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 37 445 33 107
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 7 402 5 829
Zysk/Strata Netto 5 631 5 117
EBITDA 8 335 6 805

IV kwartał

2022 IV kwartał 2021 IV kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 35 416 26 832
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 482 635
Zysk/Strata Netto -554 493
EBITDA 1 525 1 576

 

I kwartał

2021 I kwartał 2020 I kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 20 151 19 382
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 534 899
Zysk/Strata Netto 154 574
EBITDA 1 415 1 771

II kwartał

2021 II kwartał 2020 II kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 26 365 21 364
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 1 619 2 938
Zysk/Strata Netto 1 162 2 094
EBITDA 2 610 3 778

III kwartał

2021 III kwartał 2020 III kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 33 107 25 864
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 5 829 -204
Zysk/Strata Netto 5 117 -489
EBITDA 6 805 764

IV kwartał

2021 IV kwartał 2020 IV kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 26 832 24 544
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 635 1 686
Zysk/Strata Netto 493 741
EBITDA 1 576 2 573

 

I kwartał

2020 I kwartał 2019 I kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 19 382 19 426
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 899 766
Zysk/Strata Netto 819 450
EBITDA 1 771 1 907

II kwartał

2020 II kwartał 2019 II kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 21 364 24 556
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 2 938 3 170
Zysk/Strata Netto 2 094 3 021
EBITDA 3 778 4 072

III kwartał

2020 III kwartał 2019 III kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 25 864 22 390
Zysk/Strata na działalności operacyjnej -204 1 143
Zysk/Strata Netto -489 814
EBITDA 764 2 055

IV kwartał

2020 IV kwartał 2019 IV kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 24 544 24 058
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 1 686 -496
Zysk/Strata Netto 741 -1 368
EBITDA 2 573 403

 

I kwartał

2019 I kwartał 2018 I kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 19 426 15 385
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 766 -345
Zysk/Strata Netto 450 -903
EBITDA 1 907 612

II kwartał

2019 II kwartał 2018 II kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 24 556 22 447
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 3 170 2 130
Zysk/Strata Netto 3 021 527
EBITDA 4 072 3 086

III kwartał

2019 III kwartał 2018 III kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 22 390 16 335
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 1 143 16 335
Zysk/Strata Netto 814 -1 404
EBITDA 2 055 -354

IV kwartał

2019 IV kwartał 2018 IV kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 24 058 19 347
Zysk/Strata na działalności operacyjnej -496 2 804
Zysk/Strata Netto -1 368 -5 655
EBITDA 403 4 062

I kwartał

2018 I kwartał 2017 I kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 15 385 15 220
Zysk/Strata na działalności operacyjnej -345 31
Zysk/Strata Netto -903 147
EBITDA 612 684

II kwartał

2018 II kwartał 2017 II kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 22 447 18 126
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 2 130 -574
Zysk/Strata Netto 527 -794
EBITDA 3 086 397

III kwartał

2018 III kwartał 2017 III kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 16 335 17 254
Zysk/Strata na działalności operacyjnej -1 434 -213
Zysk/Strata Netto -1 404 -1 002
EBITDA -354 830

IV kwartał

2018 IV kwartał 2017 IV kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 19 347 19 256
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 2 804 -4 281
Zysk/Strata Netto -5 655 -5 112
EBITDA 4 062 -3 293

I kwartał

2017 I kwartał 2016 I kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 18 127 18 775
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 873 154
Zysk/Strata Netto 870 -286
EBITDA 1 588 912

II kwartał

2017 II kwartał 2016 II kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 18 126 26 033
Zysk/Strata na działalności operacyjnej -574 3 336
Zysk/Strata Netto -794 2 391
EBITDA 397 4 162

III kwartał

2017 III kwartał 2016 III kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 17 254 19 456
Zysk/Strata na działalności operacyjnej -213 501
Zysk/Strata Netto -1 002 -24
EBITDA 830 1 228

IV kwartał

2017 IV kwartał 2016 IV kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 19 256 24 743
Zysk/Strata na działalności operacyjnej -45 732
Zysk/Strata Netto -5 112 -925
EBITDA -3 293 670

I kwartał

2016 I kwartał 2015 I kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 18 775 13 233
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 154 513
Zysk/Strata Netto -286 514
EBITDA 912 1085

II kwartał

2016 II kwartał 2015 II kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 26 033 21 902
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 3 336 2 784
Zysk/Strata Netto 2 391 1 187
EBITDA 4 162 3 343

III kwartał

2016 III kwartał 2015 III kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 19 456 17 363
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 501 775
Zysk/Strata Netto -24 439
EBITDA 1 228 1 372

IV kwartał

2016 IV kwartał 2015 IV kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 17 415
Zysk/Strata na działalności operacyjnej -809
Zysk/Strata Netto -451
EBITDA 62

I kwartał

2015 I kwartał 2014 I kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 13 233 12 309
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 513 -44
Zysk/Strata Netto 514 -179
EBITDA 1085 661

II kwartał

2015 II kwartał 2014 II kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 21 902 15 017
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 2 784 796
Zysk/Strata Netto 1 187 530
EBITDA 3 343 1 457

III kwartał

2015 III kwartał 2014 III kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 17 363 12 610
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 777 -519
Zysk/Strata Netto 440 -620
EBITDA 1 372 97

IV kwartał

2015 IV kwartał 2014 IV kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 17 415 16 691
Zysk/Strata na działalności operacyjnej -809 1 910
Zysk/Strata Netto – 451 865
EBITDA 62 2 567

I kwartał

2014 I kwartał 2013 I kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 12 309 11 736
Zysk/Strata na działalności operacyjnej -44 -846
Zysk/Strata Netto -179 -952
EBITDA 661 -71

II kwartał

2014 II kwartał 2013 II kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 15 017 13 408
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 796 1 499
Zysk/Strata Netto 530 686
EBITDA 1457 2311

III kwartał

2014 III kwartał 2013 III kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 12 610 11 994
Zysk/Strata na działalności operacyjnej -519 -1 022
Zysk/Strata Netto -620 -1 010
EBITDA 2 215 1 982

IV kwartał

2014 IV kwartał 2013 IV kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 16 382 17 215
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 1 955 2 677
Zysk/Strata Netto 903 1 293
EBITDA 2 612 3 421

I kwartał

2013 I kwartał 2012 I kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 11 736 9 945
Zysk/Strata na działalności operacyjnej -846 1 446
Zysk/Strata Netto -952 1 232
EBITDA -71 2 068

II kwartał

2013 II kwartał 2012 II kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 13 408 9 503
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 1 499 272
Zysk/Strata Netto 686 106
EBITDA 2311 934

III kwartał

2013 III kwartał 2012 III kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 11 994 13 040
Zysk/Strata na działalności operacyjnej -1 110 2 977
Zysk/Strata Netto -959 3 791
EBITDA -339 3 619

IV kwartał

2013 IV kwartał 2012 IV kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 17 215 12 832
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 2 677 659
Zysk/Strata Netto 1 293 -138
EBITDA 3 421 1 470

I kwartał

2012 I kwartał 2011 I kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 9 945 7 248
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 1 446 635
Zysk/Strata Netto 1 232 444
EBITDA 2 068 1 389

II kwartał

2012 II kwartał 2011 II kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 9 503 7 349
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 272 – 673
Zysk/Strata Netto 106 – 654
EBITDA 934 172

III kwartał

2012 III kwartał 2011 III kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 13 040 9 558
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 2 977 1 950
Zysk/Strata Netto 3 791 145
EBITDA 3 619 2 764

IV kwartał

2012 IV kwartał 2011 IV kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 12 831,77 10 016,74
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 600,34 265,26
Zysk/Strata Netto -133,20 358,46
EBITDA 1 409,94 1 054,65

I kwartał

2011 I kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 7 248
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 635
Zysk/Strata Netto 444
EBITDA 1 389

II kwartał

2011 II kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 7 349
Zysk/Strata na działalności operacyjnej – 673
Zysk/Strata Netto – 654
EBITDA 172

III kwartał

2011 III kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 9 558
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 1 950
Zysk/Strata Netto 145
EBITDA 2 764

IV kwartał

2011 IV kwartał 2010 IV kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 10 017 11 449
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 265 2 763
Zysk/Strata Netto 358 1 963
EBITDA 1 055 3 479

 

 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy