Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

PLATIGE IMAGE S.A.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XIII Wydz. Gosp.
Numer KRS: 0000389414
NIP: 524-20-14-184
REGON: 142983580

Kapitał zakładowy 352 942,00 PLN
opłacony w całości.

RELACJE INWESTORSKIE

ir@platige.com

 

KONTAKT Z MEDIAMI

marketing@platige.com

PLATIGE IMAGE S.A.

ul. Racławicka 99A, 02-634 Warszawa
t: + 48 22 844 64 74
f: + 48 22 898 29 01

info@platige.com
www.platige.com