Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Projekty Unijne

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Firma Platige Image S.A. realizuje w latach 2016 – 2018 projekt:

 

„BUDOWA SYSTEMU SCENICZNEGO DO INTERAKTYWNEGO
GENEROWANIA SCENOGRAFII CYFROWEJ W CZASIE RZECZYWISTYM”

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

 

OŚ PRIORYTETOWA
Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

DZIAŁANIE
Projekty B+R przedsiębiorstw

PODDZIAŁANIE
Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

NUMER PROJEKTU
POIR. 01.01.01-00-1079/15

 

CAŁKOWITY KOSZT PROJEKTU
4 982 413,51 PLN

KWOTA DOFINANSOWANIA
3 381 172,11 PLN

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy