Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

2011

I kwartał

2011 I kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 7 248
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 635
Zysk/Strata Netto 444
EBITDA 1 389

II kwartał

2011 II kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 7 349
Zysk/Strata na działalności operacyjnej – 673
Zysk/Strata Netto – 654
EBITDA 172

III kwartał

2011 III kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 9 558
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 1 950
Zysk/Strata Netto 145
EBITDA 2 764

IV kwartał

2011 IV kwartał 2010 IV kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 10 017 11 449
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 265 2 763
Zysk/Strata Netto 358 1 963
EBITDA 1 055 3 479

 

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy