Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

2013

I kwartał

2013 I kwartał 2012 I kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 11 736 9 945
Zysk/Strata na działalności operacyjnej -846 1 446
Zysk/Strata Netto -952 1 232
EBITDA -71 2 068

II kwartał

2013 II kwartał 2012 II kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 13 408 9 503
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 1 499 272
Zysk/Strata Netto 686 106
EBITDA 2311 934

III kwartał

2013 III kwartał 2012 III kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 11 994 13 040
Zysk/Strata na działalności operacyjnej -1 110 2 977
Zysk/Strata Netto -959 3 791
EBITDA -339 3 619

IV kwartał

2013 IV kwartał 2012 IV kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 17 215 12 832
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 2 677 659
Zysk/Strata Netto 1 293 -138
EBITDA 3 421 1 470

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy