Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

2015

I kwartał

2015 I kwartał 2014 I kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 13 233 12 309
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 513 -44
Zysk/Strata Netto 514 -179
EBITDA 1085 661

II kwartał

2015 II kwartał 2014 II kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 21 902 15 017
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 2 784 796
Zysk/Strata Netto 1 187 530
EBITDA 3 343 1 457

III kwartał

2015 III kwartał 2014 III kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 17 363 12 610
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 777 -519
Zysk/Strata Netto 440 -620
EBITDA 1 372 97

IV kwartał

2015 IV kwartał 2014 IV kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 17 415 16 691
Zysk/Strata na działalności operacyjnej -809 1 910
Zysk/Strata Netto – 451 865
EBITDA 62 2 567

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy