Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

2016

I kwartał

2016 I kwartał 2015 I kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 18 775 13 233
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 154 513
Zysk/Strata Netto -286 514
EBITDA 912 1085

II kwartał

2016 II kwartał 2015 II kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 26 033 21 902
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 3 336 2 784
Zysk/Strata Netto 2 391 1 187
EBITDA 4 162 3 343

III kwartał

2016 III kwartał 2015 III kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 19 456 17 363
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 501 775
Zysk/Strata Netto -24 439
EBITDA 1 228 1 372

IV kwartał

2016 IV kwartał 2015 IV kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 17 415
Zysk/Strata na działalności operacyjnej -809
Zysk/Strata Netto -451
EBITDA 62

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy