Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

2017

I kwartał

2017 I kwartał 2016 I kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 18 127 18 775
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 873 154
Zysk/Strata Netto 870 -286
EBITDA 1 588 912

II kwartał

2017 II kwartał 2016 II kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 18 126 26 033
Zysk/Strata na działalności operacyjnej -574 3 336
Zysk/Strata Netto -794 2 391
EBITDA 397 4 162

III kwartał

2017 III kwartał 2016 III kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 17 254 19 456
Zysk/Strata na działalności operacyjnej -213 501
Zysk/Strata Netto -1 002 -24
EBITDA 830 1 228

IV kwartał

2017 IV kwartał 2016 IV kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 19 256 24 743
Zysk/Strata na działalności operacyjnej -45 732
Zysk/Strata Netto -5 112 -925
EBITDA -3 293 670

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy