Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

2020

I kwartał

2020 I kwartał 2019 I kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 19 382 19 426
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 899 766
Zysk/Strata Netto 819 450
EBITDA 1 771 1 907

II kwartał

2020 II kwartał 2019 II kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 21 364 24 556
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 2 938 3 170
Zysk/Strata Netto 2 094 3 021
EBITDA 3 778 4 072

III kwartał

2020 III kwartał 2019 III kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 25 864 22 390
Zysk/Strata na działalności operacyjnej -204 1 143
Zysk/Strata Netto -489 814
EBITDA 764 2 055

IV kwartał

2020 IV kwartał 2019 IV kwartał
Przychody netto ze sprzedaży 24 544 24 058
Zysk/Strata na działalności operacyjnej 1 686 -496
Zysk/Strata Netto 741 -1 368
EBITDA 2 573 403

 

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy