Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

IV kwartał

2011 IV – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE 2010
29 410,6
3 462,6
3 562,9
3 092,4
2 437,3
2 878,2
6 441,1
DANE KWARTALNE
IV kw 2011 IV kw 2010
 10017,0  11449,0
 823,0  2831,0
 265,0  2 763,0
 138,0  2 507,0
 358,0  1 963,0
 789,0  716,0
 1 055,0  3 479,0
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-XII 2011 I-XII 2010
 34 172,00  29 411,00
 2 446,00  3 462,00
 2 178,00  3 563,00
 629,00  3 092,00
 293,00  2 437,00
 3 202,00  2 878,00
 5 380,00  6 441,00

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy