Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

III kwartał

2012 III – WYSZCZEGÓLNIENIE
Dane w tys. PLN
Przychody netto ze sprzedaży
Zysk/strata na sprzedaży
Zysk/strata na działalności operacyjnej
Zysk/strata brutto
Zysk/strata netto
Amortyzacja
EBITDA
DANE ROCZNE 2011
34 172,4
2 635,5
2 615,6
1 379,7
923,8
2 360,6
4 976,2
DANE KWARTALNE
III kw 2012 III kw 2011
 13 040,4  9 558,1
 2 687,4  1 723,9
 2 977,0  1 950,6
 4 907,8  701,6
 3 791,2  145,1
 642,0  813,6
 3 619,0  2 764,2
DANE OD POCZĄTKU ROKU
I-IX 2012 I-IX 2011
 32 488,1  24 155,7
 4 221,6  1 623,3
 4 694,6  1 912,9
 6 824,4  491,1
 5 129,5  -65,4
 1 926,0  2 412,8
 6 620,6  4 325,6

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy