Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 3/2011

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji na rynku NewConnect
9/12/2011

Zarząd spółki Platige Image S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 9 grudnia 2011 r. został złożony przez Emitenta do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela spółki Platige Image S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:
1) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii C,
2) 345.000 (trzysta czterdzieści pięć tysięcy) akcji serii D,
3) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji serii E.
Wnioskowanym dniem pierwszego notowania jest 14 grudnia 2011 r.
Podstawa prawna: § 3 pkt. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Sawko – Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy