Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 10/2012

Korekta szacunków finansowych za rok 2011
5/06/2012

Zarząd spółki Platige Image S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w związku z otrzymaniem od biegłego rewidenta opinii w sprawie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku, niniejszym przekazuje korektę szacunków wyników finansowych za rok 2011 przekazanych uprzednio w raporcie bieżącym nr 5/2012 z dnia 27 marca 2012 roku.

Sprawozdanie finansowe za rok 2011 zbadane przez biegłego rewidenta wykazuje zysk netto w kwocie 923,8 tys. zł. Ze względu na fakt, że wartość ta jest wyższa o ponad 20% od szacunków przekazanych w dniu 27 marca 2012 roku Zarząd Emitenta przedstawia nowe szacunki dotyczące wyników finansowych za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 roku.

Poprzednie szacunki wyników Emitenta za rok 2011 przekazane w raporcie bieżącym z 5/2012, to:
Przychody za sprzedaży 34.172 tys. zł
EBITDA 5.380 tys. zł
Zysk netto 293 tys. zł

Aktualnie obowiązującym szacunkami wyników Emitenta za rok 2011 są poniższe wartości:
Przychody za sprzedaży 34.172 tys. zł
EBITDA 4.976,2 tys. zł
Zysk netto 923,8 tys. zł

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 pkt. 15 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Sikora – Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy