Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 13/2012

Zawarcie istotnej umowy z Al Rayyan for Media and Marketing Co.
16/07/2012

Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 16 lipca 2012 roku zawarta została istotna umowa („Umowa”) pomiędzy Emitentem i Al Rayyan for Media and Marketing Co. z siedzibą w Doha w Katarze.

Przedmiotem Umowy jest realizacja przez Emitenta 25 minutowego filmu dla dzieci wykonanego w technice animacji związanego z Dniem Niepodległości Kataru obchodzonym 18 grudnia. Film animowany nosi roboczy tytuł „Baśń o przyjaźni i przeznaczeniu”.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji informacji o zawarciu Umowy, ponieważ jej wartość przekracza wartość 20% kapitałów własnych Emitenta. Ze względu na zamieszczoną w umowie klauzulę poufności Zarząd Emitenta nie może ujawnić wartości kontraktu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 punkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Sawko – Wiceprezes Zarządu
Krystian Gierycz – Członek Zarządu

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy