Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 15/2012

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną
18/07/2012

Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 18 lipca 2012 spółka zależna Emitenta, Platige Films sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zawarła istotną umowę dotyczącą koprodukcji pełnometrażowego filmu fabularnego, realizowanego w technice animacji komputerowej łączonej ze zdjęciami dokumentalnymi, pod tytułem „Another Day of Life”.

Umowa została zawarta pomiędzy Platige Films sp. z o.o., która będzie producentem wiodącym oraz koproducentami: Kanaki Films S.L. z siedzibą w San Sebastian (Hiszpania), Walking The Dog z siedzibą w Brukesli (Belgia), Wuste Film GmbH z siedzibą w Hamburgu (Niemcy).

Film oparty będzie na motywach książki Ryszarda Kapuścińskiego pod tytułem „Jeszcze dzień życia”. Pomysłodawcą i głównym autorem scenariusza jest Raul de la Fuente. Producentami z ramienia Platige Films są Jarosław Sawko oraz Ole Wendorff-Ostergaard. Film wyreżyserowany zostanie przez Raula de la Fuente oraz Damiana Nenowa.

Budżet filmu wyniesie ponad 3.0 miliony euro, w związku z czym wartość umowy przekracza kwotę 20% kapitałów własnych Emitenta.

Rozpoczęcie produkcji zaplanowane jest na czerwiec 2013 roku natomiast zakończenie planowane jest na styczeń 2015 roku.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Sawko – Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy