Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 16/2012

Zawarcie istotnej umowy przez Platige Image S.A.
27/07/2012

Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 27 lipca 2012 roku w siedzibie Spółki została podpisana umowa inwestycyjna pomiędzy Emitentem a panem Adamem Tunikowskim, Juice Home sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz z należąca do Emitenta spółką zależną Juice sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu („Juice”).

Umowa inwestycyjna przewiduje podwyższenie kapitału zakładowego w Juice poprzez emisję nowych udziałów. Udziały zostaną objęte poprzez wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa pod nazwą Juice przez Adama Tunikowskiego o wartości 6.000.000 złotych, a ze strony Emitenta poprzez wniesienie kwoty 3.000.000 złotych, z czego 1.000.000 złotych w momencie zawarcia umowy, a pozostałe 2.000.000 złotych po 31 grudnia 2012 roku.

Dodatkowo Emitent wyemituje 37.857 akcji w ramach kapitału docelowego, poprzez subskrypcję prywatną, skierowaną do Adam Tunikowskiego, w zamian za udziały Juice. W efekcie przeprowadzenia transakcji Emitent posiadać będzie 51% w kapitale spółki i głosach Juice na Zgromadzeniu Wspólników.

Umowa inwestycyjna przewiduje ponadto możliwość dokonania dodatkowej emisji 37.857 akcji Emitenta skierowanej do Adama Tunikowskiego, w przypadku osiągnięcia przez Juice sp. z o.o. założonych celów zysku EBITDA w okresie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy inwestycyjnej.

Zorganizowana część przedsiębiorstwa Juice jest to wiodące studio grafiki komputerowej we Wrocławiu zajmujące się działalnością w zakresie grafiki 2D i 3D, programowania, post-produkcji filmowej i dźwiękowej. Studio realizuje projekty dla klientów w Polsce oraz za granicą, głównie w Wielkiej Brytanii.

Transakcja przeprowadzana jest w ramach realizacji strategii konsolidacji rynku opisanej w Dokumencie Informacyjnym z dnia 2 grudnia 2011 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Sikora- Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy