Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 6/2012

Informacja o powołaniu spółek zależnych na terenie Stanów Zjednoczonych
12/04/2012

Zarząd Platige Image S.A. (Emitent) powziął w dniu 11 kwietnia 2012 r. informację, że w dniu 4 kwietnia 2012 roku w Departamencie Stanu Nowy Jork zostały zarejestrowane akty powołania (Articles of Incorporation) dwóch podmiotów:
1/ spółki pod firmą Platige US, Inc. z siedzibą w Nowym Jorku, w której Emitent jest jedynym udziałowcem,
2/ spółki pod firmą Platige Image, LLC, w której nowopowołana Platige US, Inc. ma 70% udziałów, a pozostałe 30% udziałów należy do spółki Alanda Ltd., prowadzącej przedsiębiorstwo pod firmą Fluid, z siedzibą w Nowym Jorku.

Spółka Platige US, Inc. została powołana w celu reprezentowania interesów Emitenta na rynku amerykańskim m.in. poprzez tworzenie spółek celowych z partnerami lokalnymi. Spółka Platige Image, LLC została utworzona w celu wypromowania marki „Platige Image” wśród nowojorskich klientów branży reklamowej przy współpracy z firmą Alanda Ltd. Alanda Ltd od wielu lat obsługuje nowojorskich klientów reklamowych w zakresie produkcji i postprodukcji filmów reklamowych. Spółka specjalizuje się w usługach edycji i postprodukcji dźwięku i obrazu, a jej usługi są komplementarne do usług świadczonych przez Emitenta. Biznesowym celem Platige Image, LLC jest połączenie kompetencji obu udziałowców tj. wykorzystanie kontaktów biznesowych Fluid i możliwości produkcji wysokiej jakości filmów reklamowych w Platige Image i zaoferowanie ich klientom w Nowym Jorku w konkurencyjnej cenie.

Powołanie spółek zależnych i podjęcie współpracy z Alanda Ltd. stanowi element realizacji planów ekspansji na rynkach zagranicznych, o których Emitent informował w Dokumencie Informacyjnym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Sikora – Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy