Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 8/2012

Zmiana terminu przekazania raportu rocznego za rok obrotowy 2011.
28/05/2012

Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”) informuje o planowanym przyspieszeniu terminu publikacji raportu rocznego za rok 2011. Zgodnie z przekazanym w raporcie bieżącym EBI nr 2/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. harmonogramem publikacji raportów okresowych w 2012 roku Emitent podał, że raport roczny zostanie opublikowany w dniu 14 czerwca 2012 roku.

Nowy termin przekazania do publicznej informacji raportu rocznego za rok obrotowy 2011 to 6 czerwca 2012 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że terminy publikacji pozostałych raportów okresowych w 2012 roku przekazane raportem EBI nr 2/2012 z dna 10 stycznia 2011 r. nie uległy zmianie, a ewentualne korekty dat będą przekazywane przez Emitenta w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Podpisy osób reprezentujące spółkę:
Jarosław Sawko – Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu

Wstecz