Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 22/2012

Korekta prognozy finansowej na 2012 rok
13/11/2012

Zarząd spółki Platige Image S.A. (dalej „Emitent”) niniejszym przekazuje korektę prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Emitenta na rok 2012.
Dotychczasowa prognoza wyników finansowych, opublikowana w sporządzonym 2 grudnia 2011 roku Dokumencie Informacyjnym, zakładała uzyskanie wartości na poziomie nie niższym niż zaprezentowane poniżej:

  • Przychody ze sprzedaży 50.867 tys. zł,
  • EBITDA 8.500 tys. zł
  • Zysk netto 3.576 tys. zł.

Obecna, zweryfikowana prognoza wyników finansowych Emitenta na 2012 rok zakłada uzyskanie poniższych wartości:

  • Przychody ze sprzedaży 45.000 tys. zł (zmiana -11,5%)
  • EBITDA 8.000 tys. zł (zmiana – 6,3%)
  • Zysk netto 5.300 tys. zł (zmiana + 48,2%)

Powyższa prognoza wyników finansowych Emitenta nie była przedmiotem badania ani przeglądu przez biegłego rewidenta.
Emitent planuje, że pomimo braku realizacji wielkości zakładanych uprzednio przychodów ze sprzedaży, zrealizowane kontrakty będą się charakteryzować wyższą marżą a przez to uzyska dużo lepszy wynik finansowy.

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy