Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 1/2013

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.
29/01/2013

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.

Zarząd spółki Platige Image S.A. (Emitent) informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2013 zostaną przekazane przez Emitenta w następujących terminach:

  • Raport kwartalny za IV kwartał 2012 r. – 14 lutego 2013 r.
  • Raport kwartalny za I kwartał 2013 r. – 15 maja 2013 r.
  • Raport kwartalny za II kwartał 2013 r. – 14 sierpnia 2013 r.
  • Raport kwartalny za III kwartał 2013 r. – 14 listopada 2013 r.
  • Raport roczny za rok 2012 – 29 maja 2013 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

Piotr Sikora – Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu

Wstecz