Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 13/2013

Zawiązanie spółki celowej z udziałem Emitenta
02/07/2013

Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje, iż w dniu 1 lipca 2013 r. na podstawie aktu notarialnego zawiązana została spółka celowa pod firmą Vivid Games spółka akcyjna spółka komandytowo-akcyjna z kapitałem zakładowym 100.000 PLN, w której Emitent – Platige Image S.A. – objął 40% udziału w kapitale zakładowym. Pozostałymi akcjonariuszami w spółce celowej zostały podmioty: Vivid Games S.A. (34,8% udziału w kapitale zakładowym), będąca także komplementariuszem spółki celowej oraz GPV I sp. z o.o. S.K.A. (25,2% udziału w kapitale zakładowym).

Vivid Games spółka akcyjna spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy będzie działała w charakterze spółki celowej powołanej do produkcji zaawansowanej wizualnie i technologicznie gry mobilnej wysokiej jakości. W projekcie tym Emitent będzie odpowiadał za pełną wizualną koncepcję gry. Emitent stworzy również materiały promocyjne. Vivid Games S.A. odpowiedzialna będzie natomiast za kompleksowe przygotowanie gry, będzie również jej wyłącznym wydawcą.

Działalność powołanej spółki celowej wpisuje się w strategię działalności Emitenta, głównie w plany rozwoju świadczenia kompleksowych usług dla sektora gier.

Premiera gry zaplanowana została na I kwartał 2014 roku, poprzedzi ją kampania promocyjna której otwarcie planowane jest na sierpień bieżącego roku. Według planu gra będzie w jednym czasie dostępna na wszystkie najważniejsze systemy mobilne.

Zarząd uznaje niniejszą umowę za istotną ze względu na znaczący wpływ na perspektywy rozwoju Emitenta na rynku gier.

Podstawa prawna: § 3 ust 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby podpisujące:

Piotr Sikora – Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy