Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 14/2013

Informacja o rozwiązaniu istotnej umowy
07/08/2013

Zarząd Spółki Platige Image S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2013 roku Emitent oraz Al Rayyan For Media & Marketing Co., postanowiły rozwiązać za porozumieniem stron istotną umowę dotyczącą realizacji przedstawienia teatralnego pod roboczym tytułem „Fast Rail”, o której EmitenPLI_14_2013_Informacja_o_rozwiązaniu_istotnej_umowyt informował w raporcie bieżącym EBI 6/2013 z 30 kwietnia 2013 roku.

Rozwiązanie umowy związane jest z ograniczoną możliwością technicznej realizacji uzgodnionego scenariusza w 2013 roku w pierwotniej przyjętej lokalizacji. Emitent otrzyma wynagrodzenie proporcjonalne do zakresu dotychczas wykonanych prac.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby podpisujące:

Jarosław Sawko – Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy