Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 4/2013

Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2012 r.
15/02/2013

Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał 2012 r.

Zarząd Spółki Platige Image S.A. (Emitent) niniejszym informuje, że w treści raportu jednostkowego i skonsolidowanego za czwarty kwartał 2012 r. zostały pomyłkowo podane błędne informacje w części opisowej dotyczącej „Przychodów ze sprzedaży” na stronie 14 w akapicie 2 i 3.

BYŁO:

„W okresie 2012 roku Grupa uzyskała 23,5 mln zł ze sprzedaży dla klientów krajowych, co stanowi 52,0% ogółu przychodów. W okresie 2011 roku sprzedaż krajowa wyniosła 24,3 mln zł i stanowiła 71,3% ogółu przychodów. Wartość sprzedaży na rynku krajowym w 2012 roku zmniejszyła się o 3,3%
w porównaniu do 2011 roku m.in. z powodu koncentracji grupy na obsłudze zleceń zagranicznych. Wartość sprzedaży na rynkach zagranicznych zwiększyła się aż o 11,9 mln zł z 9,8 mln zł w 2011 do 21,7 mln w 2012 roku. W okresie 2012 roku udział sprzedaży eksportowej wyniósł 48%, przy czym z kwartału na kwartał wzrastał, a w IV kwartale 2012 roku wyniósł on aż 66%.

Istotnymi czynnikami, które wpłynęły na wartość przychodów ze sprzedaży wypracowanych przez Grupę Kapitałową Platige Image w IV kwartale 2012 roku były:
1) w zakresie eksportu realizacja zleceń na Bliskim Wschodzie(Katar, Dubaj) i kontynuacja zwiększania obrotów na rynku USA oraz
2) spadek sprzedaży na rynku krajowym, wynikający ze słabszej koniunktury gospodarczej w Polsce.”

PO KOREKCIE (tekst prawidłowy):

„W okresie 2012 roku Grupa uzyskała 25,9 mln zł ze sprzedaży dla klientów krajowych, co stanowi 57% ogółu przychodów. W okresie 2011 roku sprzedaż krajowa wyniosła 24,3 mln zł i stanowiła 71,3% ogółu przychodów. Wartość sprzedaży na rynku krajowym w 2012 roku zwiększyła się o 6,2% w porównaniu do 2011 roku. Wartość sprzedaży na rynkach zagranicznych zwiększyła się aż o 9,6 mln zł z 9,8 mln zł w 2011 do 19,4 mln w 2012 roku. W okresie 2012 roku udział sprzedaży eksportowej wyniósł 43%, a w IV kwartale 2012 roku wyniósł on aż 48%.

Istotnymi czynnikami, które wpłynęły na wartość przychodów ze sprzedaży wypracowanych przez Grupę Kapitałową Platige Image w IV kwartale 2012 roku był rozwój eksportu na Bliskim Wschodzie (Katar, Dubaj) i kontynuacja zwiększania obrotów na rynku USA.”

Jednocześnie emitent przekazuje skorygowany raport kwartalny w osobnym raporcie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Sawko – Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy