Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 7/2014

Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2013 r.
27/05/2014

Zarząd Spółki Platige Image S.A. (Emitent) niniejszym informuje, że w treści raportu jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2013 r. pojawiły się błędy wynikające z omyłek pisarskich. W związku z powyższym przekazujemy następującą korektę:

W raporcie skonsolidowanym Grupy Kapitałowej Emitenta w wierszu „zysk netto” na stronie 6:
BYŁO:
Zysk netto      27     4992       184        818

PO KOREKCIE (tekst prawidłowy):
Zysk netto      27     4992       6           1195

W raporcie jednostkowym Emitenta na stronie 25 w wierszach „8. Wynik netto” oraz „a) zysk netto”:
BYŁO:
8. Wynik netto         1015       4377
a) zysk netto       1015       4377

PO KOREKCIE (tekst prawidłowy):
8.  Wynik netto       1115       4377
a) zysk netto       1115       4377

Jednocześnie emitent przekazuje skorygowany raport roczny w osobnym raporcie.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

Podpisy osób reprezentujące spółkę:
Jarosław Sawko – Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy