Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 11/2015

Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną Platige Films sp. z o.o.
5/11/2015

Platige Image S.A. („Emitent”) otrzymała od spółki zależnej Platige Films sp. z o.o. informację o zawarciu umowy umowy z Sean Daniel Company z siedzibą w Los Angeles – producenta odpowiedzialnego m.in. za serię filmów „Mumia” oraz będącą w przygotowaniu nową wersję filmu „Ben-Hur”. Sean Daniel Company będzie partnerem produkcyjnym w USA, który będzie reprezentować Platige Films przy pozyskiwaniu finansowania na produkcję filmu opartego na książkach Andrzeja Sapkowskiego, których głównym bohaterem jest wiedźmin Geralt z Rivii.

Reżyserem filmu będzie Tomasz Bagiński. Za scenariusz odpowiada Thania St. John.

Umowa objęta jest klauzulą zachowania poufności, wobec czego Emitent nie może podać jej szczegółów – jej postanowienia nie odbiegają jednakże od standardów właściwych dla branży filmowej w Stanach Zjednoczonych.

Z uwagi na fakt, że książki Andrzeja Sapkowskiego cieszą się rosnącą popularnością w Stanach oraz w Europie, a także z uwagi na fakt, że film jest priorytetowym projektem spółki zależnej Platige Films i budzi zainteresowanie wśród inwestorów, Zarząd Emitenta uznał, że informacja ta może mieć wpływ na cenę akcji i stanowi informację o istotnej umowie w rozumieniu Załącznika nr 3 regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu New Connect.

 Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Jarosław Sawko – Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu

Wstecz