Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 13/2015

Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2015 r.
10/11/2015

Zarząd Spółki Platige Image S.A. (Emitent) niniejszym informuje, że w treści raportu jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2015 r. pojawiły się błędy wynikające z omyłek technicznych przy składaniu tekstu. W związku z powyższym przekazujemy następującą korektę:

W części raportu „Struktura Grupy Platige Image S.A.” na stronie 8 błędnie umieszczono adnotację „w likwidacji” obok spółki Juice Sound sp. z o.o. zamiast Juicebox sp. z o.o.

W wierszu 7 lewej kolumny:
BYŁO:
„Juicebox sp. z o.o.”

PO KOREKCIE (tekst prawidłowy):
„Juicebox sp. z o.o.
(w likwidacji)”

W wierszu 13 lewej kolumny:

BYŁO:
„Juice Sound sp. z o.o.
(W likwidacji)”

PO KOREKCIE (tekst prawidłowy):
„Juice Sound sp. z o.o.”

W części raportu „Grupa Kapitałowa” na stronie 22 błędnie przypisano oznaczenie „w likwidacji” spółce Juice sp. z o.o. zamiast Juicebox sp. z o.o.

W pozycji 3:
BYŁO:
„Juice sp. z o.o. (w likwidacji)”

PO KOREKCIE (tekst prawidłowy):
„Juice sp. z o.o.”

W ostatniej pozycji na stronie w wykazie jednostek podporządkowanych:

BYŁO:
„Jednostka współzależna Juicebox sp. z o.o.”

PO KOREKCIE (tekst prawidłowy):
“Jednostka współzależna Juicebox sp. z o.o. (w likwidacji)”
Jednocześnie emitent przekazuje skorygowany raport roczny w osobnym raporcie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Sawko – Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy