Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 3/2015

Zawarcie istotnych umów z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości
16/04/2015

Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2015 roku została zawarta umowa pomiędzy Emitentem a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na wykonanie i instalację elementów artystycznych scenografii znajdujących się we wnętrzu Pawilonu Polski oraz zapewnienie ich funkcjonowania podczas targów EXPO 2015 w Mediolanie.

Jest to trzecia umowa zawarta w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości – w wyniku jej zawarcia łączna wartość netto tych umów przekroczyła kwotę 20% kapitału własnego Emitenta, o której mowa w §2 ust. 1 pkt 2b) lit. a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Przedmiotem pierwszej umowy było przygotowanie koncepcji scenariusza polskiej wystawy na targach EXPO 2015. Druga umowa obejmuje realizację przez Emitenta projektów artystycznych wnętrza Pawilonu Polski na targach EXPO 2015 w Mediolanie oraz stworzenie animowanych filmów wyświetlanych podczas ekspozycji.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:
Piotr Sikora – Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy