Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 7/2015

Zawarcie istotnych umów z Pure Imagination Studios
29/05/2015

Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 28 maja 2015 r. zawarta została umowa pomiędzy Emitentem a Pure Imagination Studios, Inc. z siedzibą w Van Nuys w Kalifornii na wykonanie filmu animowanego na potrzeby jednego z parków rozrywki.

Jest to druga umowa zawarta w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Pure Imagination Studios , Inc.  – w wyniku jej zawarcia łączna wartość netto tych umów przekroczyła kwotę 20% kapitału własnego Emitenta, o której mowa w §2 ust. 1 pkt 2b) lit. a) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Przedmiotem pierwszej umowy również było wykonanie filmu animowanego na potrzeby parku rozrywki. Z uwagi na zobowiązania do zachowania poufności, których zaakceptowanie było warunkiem przystąpienia do prac, nie jest możliwe ujawnienie wartości i szczegółów poszczególnych kontraktów, jednakże warunki umowy nie odbiegają od przyjętych na rynku standardów.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

 Jarosław Sawko – Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy