Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 5/2016 – korekta

Korekta raportu bieżącego ESPI 5/2016: Zbycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
2016-10-03 - 18:17

Zarząd Emitenta Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 5/2016 w sprawie informacji o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze dokonuje niniejszym korekty oczywistej omyłki pisarskiej w temacie raportu, gdzie transakcje zbycia akcji Emitenta opisane w powiadomieniu przekazanym przez pana Piotra Sikorę oznaczono nieprawidłowo jako nabycie, podczas gdy dotyczyły one zbycia akcji.

Było:

“Nabycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze”

Powinno być:

“Zbycie akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze”

Pozostała treść raportu nie uległa zmianie.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Piotr Sikora – Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy