Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 3/2016

Zawarcie istotnej umowy z Grupą Allegro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2016-04-01 - 11:08

Zarząd Platige Image S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 31 marca 2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Emitentem a Grupą Allegro sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Umowa obejmuje współpracę przy produkcji utworów w rozumieniu prawa autorskiego.

Z uwagi na zobowiązania do zachowania poufności, których zaakceptowanie było warunkiem przystąpienia do współpracy, nie jest możliwe ujawnienie wartości i szczegółów poszczególnych kontraktów, jednakże umowa nie odbiega od standardów stosowanych w branży.

Jest to druga umowa zawarta w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Grupą Allegro sp. z o.o. Zarówno obie umowy łącznie jak i niniejsza umowa samodzielnie przekraczają próg kapitałów własnych Emitenta opublikowanych w ostatnim sprawozdaniu finansowym Emitenta, w związku z czym konieczne jest opublikowanie raportu bieżącego w tym zakresie.

Przedmiotem poprzedniej umowy z lipca 2015 roku była współpraca przy produkcji filmów krótkometrażowych „Twardowsky” i „Smok”. Emitent informował o zawarciu poprzedniej umowy w raporcie bieżącym EBI 9/2015, premiera filmów miała miejsce w 4 kwartale 2015 roku.

 Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Jarosław Sawko – Wiceprezes Zarządu
  • Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy