Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 8/2016

Odwołanie członków Rady nadzorczej i powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję
2016-06-17 - 11:13

Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 16 czerwca 2016 roku uchwałą numer 19 na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nastąpiło odwołanie Rady Nadzorczej pierwszej kadencji, w skład której wchodzili Pan Tomasz Bagiński, Pani Magdalena Dorynek, Pan Andrzej Malec, Pani Małgorzata Nowosielska-Sawko oraz Pani Anna Sikora.

Na nową kadencję zostały powołane następujące osoby:

W załączeniu przesyłamy życiorysy zawodowe i informacje wymagane przez regulamin New Connect.

–          Andrzej Malec, – uchwałą numer 20
–          Małgorzata Nowosielska – Sawko, uchwałą numer 21
–          Anna Sikora, uchwałą numer 22
–          Tomasz Bagiński, uchwałą numer 23
–          Magdalena Dorynek. uchwałą numer 24

Podstawa Prawna:§3 ust.2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect w związku z §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Osoby reprezentujące spółkę:

Jarosław Sawko – Wiceprezes Zarządu

Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu

Wstecz