Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 9/2016

Informacja o uchwałach Rady Nadzorczej
2016-11-09 - 13:46

Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje o uchwałach Rady Nadzorczej podjętych na posiedzeniu 8 listopada 2016 roku. Rada Nadzorcza rekomendowała Zarządowi zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu rozszerzenia składu Rady Nadzorczej oraz zmiany statutu Spółki w zakresie modyfikacji zasad reprezentacji.
Jednocześnie Rada Nadzorcza zarekomendowała kandydaturę Jarosława Sawko na Członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Piotr Sikora – Prezes Zarządu
Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu

Wstecz