Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 7/2016

Informacja o zawarciu znaczącej umowy z Imaginew Internacional Unipessoal Lda przez spółkę zależną emitenta Platige Films sp. z o.o.
2016-10-31 - 22:44

Zarząd Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 31 października 2016 roku w Porto w Portugalii została zawarta umowa pomiędzy spółką zależną emitenta Platige Films sp. z o.o. a Imaginew Internacional Unipessoal Lda (“Producent”) dotycząca wspólnej koprodukcji familijnego animowanego filmu fabularnego pod tytułem roboczym “Fatima: Animated Movie” (“Film”) oraz krótkiej etiudy. Finalną wersję scenariusza opracowuje Philip LaZebnik, (scenarzysta m. in. takich produkcji jak Pocahontas, Mulan) reżyserem animacji będzie Bartek Kik (reżyser od lat związany z Emitentem) sponsorem Filmu jest Jeronimo Martins. Producentami Filmu są Rui Pedro Oliveira, Piotr Sikora oraz Jarosław Sawko.

Wartość kontraktu wynosi 4,5 miliona EUR, które to środki Producent będzie przekazywał Platige Films sp. z o.o. w 13 kolejnych ratach. W zamian za przekazane środki Platige Films sp. z o.o. przekaże producentowi 60% udziału w prawach autorskich do Filmu.

Premiera Filmu ma się odbyć 13 maja 2018 roku.

Warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach, w tym zawierają postanowienia o zabezpieczeniu terminów płatności oraz kary umowne przewidziane za nieoddanie Filmu w terminie.

Zawarcie umowy jest realizacją strategii Emitenta polegającej na tworzeniu własnego IP (Intellectual Property) i rozwijaniu produkcji filmowych. Zarząd Emitenta uznał umowę za istotną z uwagi na wysoką wartość wkładu finansowego Producenta.

Emitent pracował na podstawie odrębnej umowy przy developmencie Filmu.

Podstawa prawna; Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Piotr Sikora – Wiceprezes Zarządu
Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy