Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 12/2017

Odwołanie członków Rady nadzorczej i powołanie członków Rady Nadzorczej
2017-06-21 - 19:28

Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje, że w dniu 21 czerwca 2017 roku nastąpiło odwołanie:

 • Tomasza Bagińskiego, uchwałą numer 23
 • Małgorzata Nowosielska – Sawko, uchwałą numer 24
 • Anna Sikora, uchwałą numer 25
 • Magdalena Dorynek, uchwałą numer 26

Wobec rezygnacji złożonej przez Członka Rady Nadzorczej Andrzeja Malca, o której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI 10/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. do Rady Nadzorczej powołane zostały następujące osoby:

 • Tomasz Bagiński, uchwałą numer 29
 • Przemysław Schmidt, uchwałą numer 30
 • Robert Koński, uchwałą numer 31
 • Monika Morali-Majkut, uchwałą numer 32
 • Karol Żbikowski, uchwałą numer 33

W załączeniu przesyłamy życiorysy zawodowe i informacje wymagane przez regulamin New Connect.

Podstawa Prawna: §3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect w związku z §10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Załączniki:
1. Informacje o osobach powołanych w skład Rady Nadzorczej

Osoby reprezentujące spółkę:

 • Piotr Sikora – Prezes Zarządu
 • Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy