Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżacy EBI 15/2017

Zmiana w składzie zarządu spółki
2017/06/23 - 15:16

Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 23 czerwca 2017 roku członek zarządu Arkadiusz Dorynek złożył z powodów osobistych rezygnację z członkostwa w zarządzie Spółki.

W związku z powyższym od dnia 23 czerwca 2017 r. skład zarządu Spółki jest następujący:

  • Piotr Sikora – prezes zarządu,
  • Jarosław Sawko – wiceprezes zarządu,
  • Marcin Kobylecki – członek zarządu,
  • Janusz Włodarski – członek zarządu.

W najbliższym półroczu Arkadiusz Dorynek będzie wspierał Spółkę jako doradca zarządu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące emitenta:

  • Piotr Sikora Prezes Zarządu
  • Jarosław Sawko Wiceprezes Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy