Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 17/2017

Zmiany w składzie zarządu spółki
2017-10-04 - 13:44

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Zarząd Platige Image S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 4 października 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała z dniem 4 października 2017 roku panią Magdalenę Machalicę i pana Macieja Gamrota do składu Zarządu Spółki obecnej kadencji 2016-2021.

Spółka przekazuje w załączeniu życiorys zawodowy i informacje dotyczące powołanych Członków Zarządu.
W związku z powyższym od dnia 4 października 2017 r. skład Zarządu Spółki jest następujący:

  • Piotr Sikora – Prezes Zarządu,
  • Jarosław Sawko – Wiceprezes Zarządu,
  • Marcin Kobylecki – Członek Zarządu,
  • Janusz Włodarski – Członek Zarządu,
  • Magdalena Machalica – Członek Zarządu,
  • Maciej Gamrot – Członek Zarządu.
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy