Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 18/2017

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za trzeci kwartał 2017 r. PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA
2017-11-08 - 09:50

Zarząd Spółki Platige Image S.A. (“Emitent”) przekazuje w załączeniu treść jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za trzeci kwartał 2017 r. Jednocześnie informujemy, że 9 listopada 2017 r. o godzinie 16:00 odbędzie się telekonferencja, na której przedstawiciele Zarządu przedstawią komentarz do działalności Emitenta w III kwartale 2017 r.
Zapraszamy zainteresowanych Inwestorów do przesyłania zgłoszeń na adres mailowy ir@platige.com do 9 listopada 2017 r. do godziny 14:00.

Postawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Podpisy osób reprezentujących emitenta:

  • Piotr Sikora – Prezes Zarządu
  • Jarosław Sawko – Wiceprezes Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy