Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 2/2017

Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w roku 2017 oraz odstąpienie od publikacji raportu za IV kwartał 2016 r.
2017-02-11 - 21:50

Zarząd Platige Image S.A.(Emitent) informuje, iż w związku z podjęciem decyzji o opublikowaniu zbadanego raportu rocznego jednostkowego i skonsolidowanego za rok obrotowy 2016 w dniu 21 marca 2017 r. nie będzie publikować raportu za IV kwartał 2016 r. Emitent w raporcie EBI 1/2017 z dnia 31 stycznia 2017 r. informował że raport za IV kwartał 2016 r opublikuje 14 lutego 2017 r.
W związku z powyższym Emitent przekazuje nowy harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku :

  • Raport roczny za 2016 rok – 21 marca 2017 roku,
  • Raport za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 roku,
  • Raport za II kwartał 2017 roku – 9 sierpnia 2017 roku,
  • Raport za III kwartał 2017 roku – 8 listopada 2017 roku.

Podstawa prawna: § 6 ust. 10a. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Sikora – Prezes Zarządu
  • Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy