Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 7/2017

Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.
2017-06-19 - 15:33

Korekta jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 r.
Zarząd Spółki Platige Image S.A. (Emitent) niniejszym informuje, że w treści raportu jednostkowego i skonsolidowanego za rok 2016 r. pojawiły się błędy wynikające z omyłek technicznych przy składaniu tekstu. W związku z powyższym przekazujemy następującą korektę:

Na stronie 7 Skonsolidowanego Raportu Rocznego Platige Image S.A. zmianie ulegają następujące omyłkowe zapisy:

W wierszu „Aktywa obrotowe” w kolumnie 3:
BYŁO:
„6656”

PO KOREKCIE (tekst prawidłowy):
„6996”

W wierszu „Udziały (akcje) własne” w kolumnie 3:
BYŁO:
„-“

PO KOREKCIE (tekst prawidłowy):
„339”

W wierszu „Aktywa razem” w kolumnie 3:
BYŁO:
„13078”

PO KOREKCIE (tekst prawidłowy):
„13418”

Na stronie 6 jednostkowego Raportu Rocznego Platige Image S.A. zmianie ulegają następujące omyłkowe zapisy:

W wierszu „Aktywa obrotowe” w kolumnie 1:
BYŁO:
„20861”

PO KOREKCIE (tekst prawidłowy):
„22364”

W wierszu „Aktywa obrotowe” w kolumnie 3:
BYŁO:
„4715”

PO KOREKCIE (tekst prawidłowy):
„5055”

Poniżej wiersza „Pozostałe aktywa obrotowe” dodaje się nowy wiersz „Akcje własne”, w którym w kolumnie 1 znajduje się treść „1503” w kolumnie 2 „-„, w kolumnie 3 „339”, w kolumnie 4 „-„.

W wierszu „Aktywa razem” w kolumnie 1:
BYŁO:
„51506”

PO KOREKCIE (tekst prawidłowy):
„53009”

W wierszu „Aktywa razem” w kolumnie 3:
BYŁO:
„11642”

PO KOREKCIE (tekst prawidłowy):
„11982”

Jednocześnie emitent przekazuje skorygowany raport roczny w osobnym raporcie.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Sikora – Prezes Zarządu
  • Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy