Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 1/2017

Oświadczenie Zarządu dot. doniesień prasowych odnośnie współpracy z Lotus Lee Drama Company
2017-01-23 - 16:26

Platige Image S.A. (“Emitent”) w odpowiedzi na zapytania inwestorów i doniesienia prasowe o współpracy z Lotus Lee Drama Company dostępne w publikacji NewsChannel 10 Media z dnia 20 stycznia 2017 roku pt. “Chinese Drama Company Announces U.S. Office, New Production”, informuje, że zgodnie z przyjętą polityką informacyjną Emitenta Zarząd nie komentuje doniesień prasowych pochodzących od podmiotów zewnętrznych.

Jednocześnie Emitent informuje, że w przypadku zaistnienia informacji poufnych będą one przekazywane przez Emitenta za pośrednictwem oficjalnych kanałów informacyjnych Emitenta zgodnie z art. 17 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Podpisy osób reprezentujących emitenta:

  • Piotr Sikora – Prezes Zarządu
  • Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu
Wstecz