Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 14/2017

Odwołanie zamiaru przeprowadzenia emisji obligacji.
2017-10-09 - 14:24

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Platige Image S.A. informuje, że w dniu 9 października 2017 r. – z uwagi na pozyskanie alternatywnych ofert finansowania z banków, które w ocenie zarządu są korzystniejsze niż emisja obligacji – podjął uchwałę w sprawie odwołania emisji obligacji, o której to emisji była mowa w raporcie bieżącym ESPI 12/2017 z dnia 27 września 2017 r.

Podpisy osób reprezentujących emitenta:

  • Jarosław Sawko — Wiceprezes Zarządu
  • Janusz Włodarski — Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy