Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 15/2017

Umowa na produkcję filmu krótkometrażowego
2017-10-10 - 16:10

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Platige Image S.A. (“Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 10 października 2017 r. potwierdzenia zawarcia umowy pomiędzy Platige sp. z o.o. sp.k. (w której Emitent jest jedynym komandytariuszem, a jedynym komplementariuszem jest Platige sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów) (“Wykonawca”), a spółką Burning Chrome LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (“Zleceniodawca”) o świadczenie usług produkcyjnych (“Umowa”).

W ramach Umowy Wykonawca wyprodukuje krótkometrażowy film oraz przekaże wszelkie prawa autorskie Zleceniodawcy. Prace wynikające z Umowy zostaną zrealizowane do marca 2018. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytuły realizacji przedmiotu umowy jest rzędu (nie przekracza) 5% przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Platige Image za rok 2016.

W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowiązany jest m.in. przekazywać szczegółowe sprawozdania, ustanowić zabezpieczenie realizacji umowy w postaci m.in. zastawu i hipoteki na prawach autorskich oraz umożliwić na żądanie Zleceniodawcy przeprowadzanie audytu. Umowa może zostać zawieszona lub rozwiązana przez Zleceniodawcę w każdym momencie bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem wypłaty Wykonawcy wynagrodzenia za wszystkie wykonane prace do chwili rozwiązania umowy.

Podpisy osób reprezentujących emitenta:

  • Jarosław Sawko — Wiceprezes Zarządu
  • Janusz Włodarski — Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy