Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący ESPI 5/2017

Ogłoszenie o wpływie projektów uchwał w trybie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych
2017-06-14 - 18:53

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie (“Emitent”) niniejszym informuje o wpływie projektów uchwał dotyczących:

  • punktu 11i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. “udzielenie zgody na zwiększenie obciążenia hipotecznego na nieruchomościach należących do Spółki”,
  • punktu 11l porządku obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy tj. “powołanie członków Rady Nadzorczej”.

Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego w trybie art. 401 § 4 Kodeksu Spółek Handlowych, jak również zaktualizowane projekty wszystkich uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. Na stronie Internetowej Emitenta dostępny jest również zaktualizowany formularz głosowania przez pełnomocnika.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Piotr Sikora – Prezes Zarządu
  • Arkadiusz Dorynek – Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy