Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 17/2018

Tekst jednolity Statutu Platige Image SA
2018-09-21 - 9:52

W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 16/2018 z dnia 20 września 2018 roku w sprawie rejestracji zmiany § 7 ust. 1 Statutu Platige Image SA (Spółka, Emitent) dokonanej uchwałą nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zamiany akcji Jarosława Sawko z akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela oraz w sprawie zamiany akcji Piotra Sikory z akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela, Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający ww. zmianę.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

W imieniu Emitenta:

  • Janusz Włodarski – Wiceprezes Zarządu
  • Maciej Gamrot – Członek Zarządu

Załączone pliki

Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy