Inwestor Platige

   
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (adresu e-mail) przez Platige Image S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Racławickiej 99, w celach marketingowych, promocyjnych, informacyjnych i reklamowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Platige Image S.A. mojego adresu e-mail w celu przesyłania informacji handlowych zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych spółkom powiązanym kapitałowo z Platige Image S.A. Oświadczam, że wiem o prawie do wglądu, zmiany i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych i prawie do cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowych, a dane podaję dobrowolnie.

W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie linka zawartego w przesyłanych wiadomościach.

  wyrażam zgodę
 

Raport bieżący EBI 18/2018

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 listopada 2018 r. na godz. 10:00 wraz z projektami uchwał
2018-10-05 - 15:13

Zarząd Platige Image S.A. (“Spółka”) działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz 4021 – 4022 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się 7 listopada 2018 roku o godzinie 10:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki na terenie Fortu Mokotów przy ul. Racławickiej 99, 02-634 Warszawa.

Spółka przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

W imieniu Emitenta:

  • Janusz Włodarski – Wiceprezes Zarządu
  • Maciej Gamrot – Członek Zarządu
Wstecz
 

Autoryzowany Doradca

Spółka nie korzysta z usług Autoryzowanego Doradcy